ده شرط برای بقا در بازار

ده شرط رقابت

در هر رشته جدیدی که می خواهید سرمایه گذاری کنید مشروط بر اینکه ده اصل را رعایت کنید ؟

ده شرط برای سرمایه گذاری جدید یا ده شرط بقا در بازار :

1⃣از ٨٠ درصد رقبا ارزان تر بفروشید.

2⃣از ٨٠ درصد رقبا ارزان تر بخرید.

3⃣از ٨٠ درصد رقبا کل دارایی در سال گردش بیشتر داشته باشد.

🔹بیزینسمن موفق کسی است که دوران بازگشت سرمایه او ۵ سال باشد.

4⃣از ٨٠ درصد رقبا برای کار مشابه نیاز به نقدینگی کمتر داشته باشید.

5⃣از ٨٠ درصد رقبا ، فضای کمتر برای کار مشابه.

6⃣از ٨٠ درصد رقبا ، پرسنل کمتر برای کار مشابه .

7⃣از ٨٠ در صد رقبا موجودی کالای کمتر برای فروش مساوی.

8⃣از هشتاد درصد رقبا تکنولوژی بروز تر داشته باشید.

9⃣از هشتاد درصد رقبا سرمایه بیشتر داشته باشید.

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۶:۵۰:۱۵ +۰۰:۰۰اسفند ۴ام, ۱۳۹۷|توصیه اقتصادی|