عوامل موثر بر نرخ دلار در آینده

این تحلیل با نظر موافق ۴ نفر از تیم تحقیق محمد حسین ادیب و رای منفی ۵ نفر منتشر می شود:

٩ عامل تعیین کننده نرخ ارز است که در وضع موجود نرخ دلار بر اساس دو عامل تعیین می شود :

 1. دلار به میزانی که تورم ایران بیشتر از تورم جهانی باشد گران می شود ، افزایش قیمت دلار تا ٩۵٠٠ تومان ، تخلیه اختلاف تورم ایران با تورم جهانی بود.
 2. قیمت دلار به ضرورت های بودجه ای دولت هم مربوط می شود ، حقوق پرسنل دولتی شاغل و بازنشسته باید از محل فروش دلار ، تامین شود ، قیمت دلار باید در سطحی تعیین شود که حقوق پرسنل دولتی تامین شود .
 3. هر زمان یارانه انرژی حذف شد ، دلار به شدت ارزان می شود .
 4. در صورت توافق با امریکا ، دلار دارایی خوبی نیست .
 5. در صورت سقوط اقتصاد امریکا ، دلار در مقابل ارز های دیگر به شدت ارزان می شود .
 6. در صورت پایان بازی بانک ها در دادن سودهای غیر واقعی به سپرده و تعیین تکلیف سود های غیر واقعی که در گذشته تعهد آن را کرده اند ، دلار ارزان می شود .
 7. هر چه نفت ارزان تر شود دلار در ایران گران تر می شود.
 8. قیمت دلار به حجم صادرات و میزان انتقال درآمد ناشی از صادرات به ایران بستگی دارد ، هر چه حجم صادرات بیشتر باشد دلار ارزان تر است ، هر چه حجم انتقال درآمد ناشی از صادرات به اقتصاد در سطح بالاتری باشد ، دلار ارزان تر است و عکس آن نیز  صادق است .
 9. انتظارات تورمی در کوتاه مدت می تواند نرخ دلار را تعیین کند اما در بلند مدت نرخ دلار تابع ٨ عامل فوق است .
 10. روند نرخ دلار :
 • ٧ مرداد : ٩۴٠٠
 • ٧ شهریور : ١٠٩١٠
 • ٧ مهر : ١٧٢٨٠
 • ٧ آبان :١۴۵٠٠
 • ٧ آذر : ١١٩٠٠
 • ٧ دی : ١٠۶٠٠

نتیجه گیری :

✅قیمت دلار از ترکیب ٨ عامل فوق تعیین می شود ، هر نوع تغییر در ٨ عامل فوق به تغییر در نرخ دلار می انجامد.

✅افزایش نرخ دلار تا ٩۵٠٠ تومان به سبب عامل اول و دوم بود ، نرخ دلار تا ٧ مرداد بر اساس عامل اول و دوم ، تعیین شد .

✅حتی اگر تحریم اتفاق نیفتاده بود دلار بر اساس عامل اول و دوم ، اصلاح قیمتی می شد منتهی مقداری دیر تر.

✅افزایش نرخ دلار تا ١٩٢٠٠ تومان به سبب انتظارات تورمی بود ، نرخ دلار از ٧ مرداد تا ٧ مهر به مدت دو ماه ، بر اساس انتظارات تورمی شکل گرفت.

✅سقوط قیمت دلار به دامنه ده هزار تومان ، به سبب غلبه ٨ عامل فوق در تعیین نرخ دلار بود ، سقوط قیمت دلار ، به سبب زور شدن ٨ عامل فوق بر انتظارات تورمی بود ، انتظارات تورمی دلار را ١٩٢٠٠ تومان کرد اما در مقابل ٨ عامل فوق سپر انداخت و تسلیم شد

✅قیمت دلار در آینده بستگی به دو عامل ٧ و ٨ دارد ، عوامل دیگر ، وزن حداقلی دارد ، برای پیش بینی نرخ دلار ، باید بر دو عامل ٧ و ٨  تمرکز داشت

حرف آخر :

تعیین نرخ دلار بر اساس اخبار ، که شکل دهنده انتظارات تورمی است منبعد فقط می تواند روند های گول زننده ایجاد کند ، یعنی نوسان کوتاهی ایجاد کند و بعد به سرعت به شرایط قبلی بازگردد

پیش بینی نرخ ارز بر اساس تنها یک عامل از عوامل ٩ گانه ، ضریب خطای بالایی ایجاد می کند ، نرخ دلار باید حداقل بر اساس ترکیب دو عامل تعیین شود .

پانوشت محمد حسین ادیب بر تحلیل فوق :

پیش بینی بدون خطا وجود ندارد

مسئولیت تصمیم خرید یا فروش با خود افراد است

با پوزش ، به علت کثرت پرسش های مخاطبین محترم ، امکان پاسخ وجود ندارد.

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۱ ۱۱:۲۶:۳۷ +۰۰:۰۰اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|توصیه اقتصادی|

دیدگاه خود را بنویسید