انتقاد تیم ۵ نفره از تیم ۴ نفره در نرخ ارز

پنج نفر از تیم تحقیق محمد حسین ادیب

 • دوستان ٩ عامل را موثر بر نرخ ارز معرفی کردند اما تاثیر صندوق توسعه ملی را از قلم انداختند.
 • با مصوبه سران سه قوه ، دولت مجاز شد کسری درآمد ارزی را از صندوق توسعه ملی به صورت ماهانه برداشت کند.
 • پرداخت حقوق در بخش دولتی باید از محل فروش دلار انجام شود در غیر این صورت رکود در اقتصاد تشدید می شود این اولین اصل بودجه نویسی است و قابل مذاکره نیست.
 • اگر پرداخت حقوق از محل مالیات انجام شود آثار رکوردی سنگینی دارد ، دولت کار یک نفر را به چهار نفر داده و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می دهد دولت با ٣ هزار انجام می دهد ، لذا به صلاح نیست از مردم ، مالیات اخذ شود و صرف پرداخت حقوق پرسنلی شود که به طریق فوق اداره می شوند.
 • درآمد دلاری دولت از محل فروش نفت ، کافی برای پرداخت حقوق نیست ، اما این کاستی با مصوبه سران سه قوه از محل پس انداز های کشور ( صندوق توسعه ملی ) تامین می شود.
 • ضرورت های بودجه ای منشاء افزایش نرخ ارز نیست و این نکته ایست که دوستان ، آن را از قلم انداختند.
 • سالهاست که ٢٠ تا ٣٢ درصد درآمد صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ، ذخیره و بخشی از آن مصرف و بخشی باقی مانده است ، با برداشت از صندوق توسعه ملی به میزانی که درآمد نفت کاهش می یابد دلار گران نمی‌شود.

 2⃣   دومین نکته ای که دوستان از قلم انداختند میزان پرداخت وام سررسید شده خارجی است.

 • وقتی تحریم های سال ٩١ شروع شد ایران ۴٧ میلیارد دلار وام خارجی داشت اما با شروع تحریم های جدید وام خارجی ٩ میلیارد دلار است یعنی در دور قبلی تحریم ها ٣٧ میلیارد دلار از وام خارجی پرداخت شد اگر در سال ٩١ با آغاز تحریم ها ایران به جای ۴٧ میلیارد دلار وام خارجی ، ده میلیارد دلار وام خارجی داشت ، نرخ دلار در سال ٩١ در سطح کمتری قرار می گرفت.
 • در سال جدید ۵ میلیارد دلار «به غیر از بدهی های شرکت ملی نفت بابت قرار داد های بیع متقابل » بدهی خارجی وجود دارد که باید تسویه شود این بر نرخ دلار موثر است.
 • با لحاظ سررسید بدهی خارجی شرکت ملی نفت ، امسال ٧ میلیارد دلار ، از وام خارجی باید پرداخت شود که بر نرخ دلار تاثیر جدی دارد.
 • شبیه دو مورد فوق ، ١٨ مورد دیگر وجود دارد که یا باعث افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ ارز می شود که در تقسیم بندی ٩ گانه دوستان نیامده و در آینده به آن خواهیم پرداخت ، ماحصل کلام اینکه عوامل موثر بر نرخ ارز تقریبا ٢٩ عامل است و نه ٩ عامل .
 • لذا ٩ عاملی که دوستان موثر بر نرخ ارز می دانند صحیح است اما کافی نیست ، این شیوه طرح مطلب و تقلیل دادن ٢٩ عامل به ٩ عامل ، سطح بحث را برای خواننده پایین می آورد و باعث می شود که خواننده تصور کند نرخ ارز را با پاسخ های یک سطری می توان پیش بینی کرد.
 • یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در یک ماه گذشته سررسید شدن بدهی های ارزی بود و این نکته ای بود که نه در تحلیل های دوستان به آن اشاره شد و نه چندان در فضای مجازی به آن پرداخته شد.
 • پرداخت بدهی خارجی باعث شد تا ارز کمتری به اقتصاد تزریق شود.
 • پیش بینی نرخ ارز بدون توجه به میزان سررسید بدهی خارجی در آن ماه ، نازل کردن سطح بحث است.
 • پیش بینی نرخ ارز بدون توجه به میزان ارزی که در آن ماه از صندوق ذخیره ارزی برداشت می شود ، فقط می تواند کار پیشگو و منجم باشد.
 • این استدلال تیم چهار نفره که وقتی بر بیش از ٩ عامل در شکل گیری نرخ ارز تاکید شود ، خواننده گیج می شود مقبول نیست.
 • رمز موفقیت یک نکته است هر کس باید یک « چک لیست صد نکته ای از رمز موفقیت در رشته خود » داشته باشد و ماهانه خود را با چک لیست ، تست کند.
 • مگر خود ما یک چک لیست صد تایی تحت عنوان پروتکل « رمز موفقیت » نداریم و فقط در صورتی یک مقاله اجازه انتشار در کانال پیدا می کند که با پروتکل صد تایی مغایرت نداشته باشد، چرا نباید خواننده را آموزش دهیم که هر فعال اقتصادی برای موفقیت ، چک لیست صد تایی بر اساس مطالب کانال تهیه کند.
 • چرا نباید ٢٩ مورد از صد مورد « رمز موفقیت یک فعال اقتصادی » عوامل موثر بر نرخ ارز باشد.

برگرفته از تحلیل دکتر محمد حسین ادیب

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۶:۴۲:۴۴ +۰۰:۰۰اسفند ۴ام, ۱۳۹۷|توصیه اقتصادی|